Search

Algemene Voorwaarden

Annulering
Wilt u uw afspraak annuleren en of wijzingen? Neem met ons telefonisch contact op het
nummer: 0851244300
Verplaatsing/Annulering

1. De klant en/of cursist die zijn afspraak wil verzetten of annuleren, doet dit
persoonlijk en/of telefonisch tijdens 9093opledingen kantooruren bij een
medewerker van de afdeling HR van 9093 opleidingen, geen leraar of
instructeur.
2. De consument heeft 14 dagen bedenktijd. In deze periode, bij een annulering
krijgt de cursist zijn restitutie volledig terug binnen 14 dagen.
3. Uiterlijk een week voor de cursusdatum kan de cursist deelname aan een
opleiding verplaatsen naar een andere datum.
4. Verplaatsen van de cursus 2 weken voor aanvang is gratis. Als de cursus plaats
vindt binnen 1 week voor aanvang en er wordt geannuleerd wordt er € 25,00
administratiekosten in rekening gebracht.
5. 9093 opleidingen heeft het recht een les, training, opleiding of cursus te
verplaatsen. Het wordt op tijd (24 uur voor aanvang) aangekondigd aan de
opdrachtgever en/of cursist. Als er geen passende oplossing wordt gevonden
wordt de vergoeding van opleidingskosten bewaard voor een andere datum. 9093 opleidingen annuleert/ verzet de cursussen alleen bij ziekte van docent, personeel tekort en overmacht (denk aan weersomstandigheden).

Opzegging en (tijdelijke) beëindiging van de overeenkomst. U kunt de overeenkomst op ieder moment
opzeggen en annuleren. 9093 stuurt u hiervan een bevestiging. Indien een opleiding met een vaste
startdatum is overeengekomen, gelden na afloop van de eventuele bedenktijd van 14 dagen de
onderstaande annuleringsvoorwaarden voor de beëindiging. In dit geval betaalt u een redelijke
vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden, inclusief de initiële kosten. Deze percentages
gelden voor het maximaal te betalen schadevergoedingsbedrag. Als de redelijkerwijs te betalen
schadevergoeding lager is, krijgt u de lagere schadevergoeding toegekend.

Annuleringregeling

1. Bij het niet komen opdagen wordt 100% van de cursusprijs betaald.
2. Voor overige annuleringen zaken rekent 9093 opleidingen de volgende
annuleringskosten:

 • 25% van de cursusprijs bij annulering eerder dan 4 weken voor
  aanvang.
 • 50% van de cursusprijs bij annulering 4-2 weken voor aanvang.
 • 75% van de cursusprijs bij annulering 2 weken en 1 werkdag voor
  aanvang.
 • 100% van de cursusprijs bij annulering op de dag van de les en na
  aanvang van de cursus.

3. 9093 opleidingen heeft het recht een les, training, opleiding of cursus te
annuleren. Het wordt op tijd aangekondigd aan de opdrachtgever en/of cursist.

Betalingsvoorwaarden
Bij het aanvragen van de cursus dient de aanvrager te betalen binnen 7 dagen. Indien de
cursusdatum binnen het betaaltermijn valt, wordt de cursusdatum als betaaltermijn gehanteerd.
Rekeningnummer NL43INGB0101317492 t.n.v. Baroudi Opleidingen B.V. onder vermelding van
klantnummer en factuurnummer.
Betalingswijze:

 • De betaling vindt plaats door het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening door
  opdrachtnemer of de betaling via erkende elektronische betaalmethode te verwerken.
  Contant betalen is ook mogelijk in overleg.
 • Betalingen in termijnen zijn mogelijk indien de aanvrager de aanvraag indient en akkoord
  krijgt. De deal is rond indien beide partijen geven volgens artikel 3. artikel 3 – verloning
  volgens de voorwaarden en percentages vermeld in het artikel, dan is de deal rond.
 • Betaling voor de cursussen vinden plaats voorafgaand aan de training. De opdrachtnemer
  kan van u eisen dat u het volledige bedrag betaalt! Uiterlijk voor de startdatum van de
  opleidingsdienst.
 • Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet de betaling voorafgaand plaats vinden.
  De materiaal houder kan van u eisen de vooruitbetaling volledig te betalen.

Auteursrechten/copyright
Het verstrekte cursusmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik (9093 opleidingen) . Door 9093
opleidingen geleverde goederen, zoals boeken, studiemateriaal en de software is er een
auteursrechtelijk bescherming door het bedrijf of door derden. Deze producten zijn niet toegestaan
​​zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van 9093 opleidingen. Het is ook niet toegestaan
het materiaal in gewijzigde vorm te publiceren of onder uw eigen naam te gebruiken. Wanneer een
werk zonder toestemming wordt gedrukt, op internet wordt gezet of op een andere manier in omloop is
gebracht, zal 9093 opleidingen via de rechter verdere verkoop en verspreiding van zijn werk verbieden
en/of een vergoeding vragen voor de geleden schade.