Search

Klachtenafhandeling

Heeft 9093 opleidingen u niet correct behandeld? Wij leren graag van onze
opdrachtgevers en/of contacten. Werken aan onze verbeterpunten en verbeteren is
onze uitdaging.
Als je een klacht hebt over 9093 Opleidingen, kun je deze schriftelijk doorgeven.
Wilt u verbeterpunten melden of adviezen? Stuur deze
naar info@9093opleidingen.nl.  U krijgt binnen 24 uur reactie van ons.
Klachtenprocedure

 Indien er zich klachten voordoen met betrekking tot onze dienstverlening, dient
de klant
binnen 4 weken na het voorval waarover de klacht gaat contact op te nemen
met 9093
opleidingen.
 Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klachtenbrief zal de directie van
9093 opleidingen
een ontvangstbevestiging sturen naar de klant, inclusief een referentienummer
voor de
klacht en verstrekking van dit klachtenreglement.
 De directie van 9093 opleidingen zal de klacht in eerste instantie onderzoeken
en de klant
binnen 4 weken na ontvangst van de klachtenbrief schriftelijk informeren over
de uitkomst,
tenzij er sprake is van een onderzoek dat niet binnen deze termijn kan worden
afgerond.
 In dat geval zal aan de klant schriftelijk worden medegedeeld wanneer de
beslissing uiterlijk
zal worden meegedeeld. Bij de beoordeling van de klacht wordt gebruik
gemaakt van
verschillende besluitvormingsniveaus binnen 9093 opleidingen.
 Indien de klacht of het meningsverschil niet opgelost kan worden, kan de klant,
indien het
een consument betreft, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Voor meer informatie: https://www.degeschillencommissie.nl/ Het oordeel van
de beroepsinstelling is voor 9093 opleidingen bindend.
 Klachten en de bijbehorende afhandeling worden geregistreerd in het
klantenadministratiesysteem en worden 1 jaar bewaard.